Skip to content

Voorwaarden hengsten

Dekvoorwaarden 2022

 • Sperma dient bij voorkeur een dag tevoren besteld te worden.
 • Gaarne bij de eerste dekking/bestelling een kopie van het stamboekpapier, het levensnummer van de merrie en gegevens merriehouder (adres etc.) overleggen.
 • Verzendkosten en eventuele NVWA certificaten worden per zending aan de merriehouder doorberekend.
 • Alle dekgelden zijn exclusief BTW, verzendkosten en afdrachten.
 • Na de eerste dekking volgt de vaste kosten rekening (€ 300,- excl. BTW).
 • Zonder gustmelding/verklaring volgt ± 7 weken na laatste inseminatie, de dekgeld-rekening.
 • Blijkt uw merrie achteraf toch niet dragend, dan crediteren wij, na ontvangst van een gustverklaring (tot 1 oktober 2022), de tweede dekgeld-rekening.  Nadien zijn wij genoodzaakt het volledige dekgeld in rekening te brengen.
 • Veterinaire handelingen zijn voor rekening van de merriehouder en worden door de dierenarts rechtstreeks aan de merriehouder gefactureerd.
 • Het dekseizoen eindigt op 15 augustus 2022.

Diepvries sperma

 • Tenzij anders overlegd dienen diepvriesdekkingen te geschieden bij MJ Sporthorses in Prinsenbeek.

E.T.

 • Het vers/diepvries sperma van onze hengsten mag niet voor E.T.  gebruikt worden, tenzij u een getekende overeenkomst heeft met ons station.
 • Bij de eerste bestelling dient te worden doorgegeven of het bestelde sperma wordt gebruikt voor embryotransplantatie.
 • Bij geen geslaagde embryo(s) kan er opnieuw sperma besteld worden voor betreffende merrie.
 • Dekgeld wordt per geslaagde embryo in rekening gebracht. Dit geldt ook voor ingevroren embryo’s en als er meerdere embryo’s uit een inseminatie worden gespoeld.
 • Merriehouder dient Dutch Eventing Stables voor 1 oktober 2022 een door de dierenarts of het ET center opgesteld en ondertekend overzicht te bezorgen van het aantal spoelingen en het aantal geslaagde embryo’s per merrie.
  Indien de transplantatie van het embryo niet is gelukt, geldt dit overzicht als een gustverklaring (mits vermeld).
 • Indien er meer dan het aantal aangegeven veulens geboren worden als resultaat van E.T. met het gebruikte sperma en de merriehouder heeft nagelaten dit te melden aan Dutch Eventing Stables, zal er per niet-gemeld veulen een boete van € 5.000,- opgelegd worden.

ICSI

 • Het vers/diepvries sperma van onze hengsten mag niet voor ICSI gebruikt worden, tenzij u een getekende overeenkomst heeft met ons station.
 • ICSI voorwaarden kunnen worden opgevraagd via info@dutcheventingstables.nl.

Door het bestellen en ontvangen van het sperma, wordt de merriehouder geacht kennis te hebben genomen van onze dek- en betalingsvoorwaarden en verklaart zich akkoord met deze voorwaarden. 

Back To Top